Petites Histoires

 

 “Petites Histoires” over de geschiedenis van Latijns-Amerika door Peter Hattink*

Deze 53 “Petites Histoires” zijn anecdotische verhalen in hun historische context. Zij geven een inzicht  in het denken  
en het handelen van de volkeren van Amerika, de nieuwkomers en hun nakomelingen op dit continent. 

De officiële geschiedenis is veelal geschreven in het belang van de staat. 
Deze verhalen gaan over de achterkant van historische gebeurtenissen, die door officiële 
geschiedschrijvers  zelden vanuit de mens zelf is verteld.  

 Peter Hattink.

  copyright Peter Hattink De verhalen of gedeelten daarvan mogen alleen maar overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de auteur.


 Peter Hattink

Voor een overzicht ga naar      Alle 53 Petites Histoires