Jubilarissen

De vereniging telt sinds oktober 2008 verscheidene zilveren jubilarissen: oktober 2008

                             

 Ria Houtkooper         Huib Romondt              Florian de Smidt        Hans en Judy van der Wielen  

                                   

Robert en Marleny      Geetje van Hussen      Cor, heroprichter in 1983   Jan Wybrand en Michele

van der Putten                                                                                  Tuinstra

Jan Willem en Lidwien Bertens,  Martha Geesink (geen fotos)

In februari 2009 Jet van der Woude-Leen

In mei 2009                       In oktober 2009                       In mei 2011

                                         

Joost Stenfert Kroese     Frans en Margreet Wielemaker      Fritz en Mirjam Haas

 

                                          

In oktober 2011 Marinus en Pilar Gisolf        in november 2011 Monique van Hussen