Drs. Kristin Holthuis

Ingeschreven in het Register van Nederlandse Huisartsen,

en het Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

 

Adres:

Centro Medico Familiar "Sabanilla"
Tegenover de supermarkt Mas por Menos in Sabanilla
Telefoon praktijk: 2225-94 84
Mobiel: 8301-1616

Spreekuur (na telefonische afspraak) 9.00  - 18.00  uur
Visites (ook spoed) op aanvraag mogelijk

Praktijkervaring:

Na eerst ruim twee jaar als waarnemend huisarts op diverse plaatsen in Nederland gewerkt te hebben, werkt Kristin Holthuis sinds begin 1997 in Costa Rica.  

 

 

Eerst gedurende zo’n 4,5 jaar als huisarts op het platteland in Talamanca (in het zuidoosten van Costa Rica, waar het grootste deel van de indiaanse bevolking leeft onder relatief marginale omstandigheden), met als speciaal aandachts-gebied: het voorkomen van de relatief hoge kindersterfte.

 

 

Daarna is zij vanaf 2001 coordinator geweest van het opzetten van nascholingscursussen voor basisartsen betreffende huisartsgeneeskundige vaardigheden, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap.