Cor Teunissen, erelid

Zoals aangegeven is op de afgelopen ALV (2005) Cor voorgedragen als Erelid van de Vereniging,
hetgeen met voltallige stemmen van de aanwezige leden werd aangenomen.

Redenen voor het voordragen van Cor voor dit erelidmaatschap zijn divers.
Om te beginnen zijn er de ruim 13 jaar voorzitterschap van de Nederlandse club (in periodes 1983 - 1985, en 1995 tot 2005), waarmee Cor niet alleen het langst actieve bestuurslid is, maar tevens een lid is die de club gedurende 3 decenia heeft meegemaakt.

Hij was in 1983 degene die de Nederlandse club weer tot een officiƫle Vereniging maakte, en hij heeft sindsdien een continue inzet getoond om de club te maken tot wat het nu is, altijd maar weer activiteiten plannen voor een zo breed mogelijk publiek: puzzelritten, tennistoernooien, sjoelen, de Oranje Vrijmarkt etc.

Uiteraard kan niet onvermeld blijven Cor's interesse voor voetbal, resulterend in 2 wekelijkse wedstrijden,
recent het binnen halen van oud-internationals voor het goede doel, en een maandelijkse aantal paginas
in de Hollandse Nieuwe, met voor leken een altijd weer vreemde cijfer reeks.
Ander punt van vermelden is het prachtige Gedenkboek over 50 jaar Nederlandse Vereniging in Costa Rica,
welk samen met E. van der Wel, geschreven en samengesteld werd ter gelegenheid van het jubileum in 2002.

Tot slot is de functie van webmaster een functie die Cor met veel plezier vervult.
Begon de website als een leuk extra medium, het is inmiddels uitgegroeid tot het entree portaal voor Nederlanders
die naar Costa Rica komen voor vakantie, studie, tijdelijk werk of definitief.
En allen vinden bij Cor een gewillig oor voor het beantwoorden van hun vragen.

Het bovenstaande en de dagelijkse inzet van Cor voor de club, waren voor mij de belangrijkste redenen
om Cor voor te dragen als erelid van de Nederlandse Club in Costa Rica.

Frank Tuk

31 januari 2005


 
Bestuur 2004 tijdens ALV 2005:
v.l.n.r. Vanessa van Weeren, Johanneke van Banning, Frank Tuk, Cor Teunissen, Anouk Borrias.