Geschiedenis van de vereniging

De Club Holandés de Costa Rica (C.H.C.) werd opgericht op 2 april 1952
De officiële Acte werd ingeschreven op 15 juni 1952) en heeft tot doel de goede
verhoudingen tussen Nederlanders in Costa Rica te bevorderen, waaronder het
organiseren van culturele, sociale en sportieve activiteiten onder de leden en deze
met raad en daad bij te staan.  (Art 2 van het Huishoudelijk Reglement)

 
Oprichtingsbestuur  1952 - 1953 Andere oprichters
Voorzitter  Theodore PeuchenKarel Hallebeek
Secretaris  Jacob Smids Jan van de Heuvel
Penningmeester  Gerrit Stekelenburg Gerard Jaspers
Fiscaal  Philip de Jongh Clemente Laclé
Vocaal  Bralt Hovenga Frans Westgeest
   
  
 

 Kroniek van de Vereniging van 1952 tot en met 1986.

  Volledig overzicht van besturen van 1952 tot en met heden.

   Er was eens .... oftewel zo begon het.

   Van schipperskind tot worstmagnaat.

   Gesprek met oprichter Karel Hallebeek.

Markante Nederlanders

    Nederlanders veroveren Rijke Kust

 

 

   Artikel in de Revue november 1960   Nederlanders in Costa Rica - 1965.

    Piet Hendriks van de KLM

 

 

 

 

   Van kok tot hoteleigenaar en bouwmeester.

              Joost - de puntjes op de i.

Overige informatie


Interessant is een blik te werpen op Het concept van de statuten uit 1952
 
De geschiedenis van de vereniging is vastgelegd in een Gedenkboek
Hoe u dat boek kunt bestellen ziet u op de welkomspagina